Bedragerisiktet mann skal ha brukt investorers penger til kjøp av dyre klokker

Mannen som er siktet for investeringsbedragerier mot 86 investorer på nærmere 56 millioner kroner, er varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud.

Krim

Mannen, som er i slutten av 30-årene, ble pågrepet tirsdag denne uken etter at Økokrim i all hemmelighet har etterforsket saken i lengre tid. Samme dag sendte Økokrim ut en pressemelding om saken.

– I dette tilfellet hadde siktede kontorer på Aker Brygge i Oslo og mange ansatte. Profesjonaliteten de fremstår med, fører til at investorene stoler på at pengene de låner ut er en trygg investering, sa påtaleansvarlig i saken, førstestatsadvokat Marianne Bender.

Mannen er tidligere daglig leder, styreleder og eier av et eiendomsselskap som nå er konkurs.

– Overførte penger til privat konto

Økokrim mener at mannen i perioden mellom oktober 2017 og april 2019 har fått 86 investorer til å betale inn nærmere 56 millioner kroner som skulle gått til eiendomsprosjekter på Østlandet, uten å opplyse at deler av lånebeløpene ville bli brukt på andre formål enn de aktuelle prosjektene.

– Det var tale om finansiering av eiendomsprosjekter som siktede har drevet via heleide aksjeselskaper. Tilbakebetaling i henhold til avtalene skal heller ikke ha skjedd, heter det i fengslingskjennelsen.

Mannens samboer er også siktet i saken.

Økokrim mener at store deler av beløpet som investorene har betalt inn, ikke har gått til eiendomsprosjektene.

– Det er tale om overføringer til siktede og samboerens private konto, andre privatpersoner og andre selskaper til paret, står det i kjennelsen.

Innrømmer kjøp av dyre klokker

I rettsmøtet avviste mannen at det er skjellig grunn til å mistenke ham for bedrageri, og at det i høyden er snakk om underslag.

– Etter rettens syn er det sannsynlighetsovervekt for at siktede allerede før investorene inngikk avtaler og overførte lånene, hadde planer om å bruke midlene til andre formål en prosjektene, skriver tingretten.

I avhør skal mannen ha erkjent bruk av midlene til private formål, deriblant dyre klokker, og rundt fire millioner i overføringer til andre uten at det er tatt ut som lønn.

Det gjenstår avhør av flere personer i saken, og retten frykter derfor at mannen vil kunne påvirke vitnene dersom han løslates.

Retten gikk derfor med på politiets ønske om å fengsle mannen i to uker med brev- og besøksforbud.

(©NTB)

Nyheter
Krim