Bystyrepolitiker i Oslo dømt til ni måneders fengsel for grov NAV-svindel

En representant i Oslo bystyre er dømt til ni måneders fengsel for å ha svindlet NAV for 760.000 kroner. Mannen tilsto bedrageriet i retten.

BLE SVINDLET: NAV. Foto: NTB
Krim

Mannen som nå er dømt, er 59 år gamle Danny Chaudhry, som sitter som uavhengig representant i Oslo bystyre.

I alt mottok Chaudhry 762.000 kroner i uførepensjon, uføretrygd og barnetillegg mens han jobbet som kjørelærer på sin egen trafikkskole.

– Utført med forsett

– Bedrageriet ble utført med forsett og uberettiget vinnings hensikt av tiltalte. Han visste at han ikke hadde krav på disse trygdeytelsene, og at han mottok disse ytelsene fordi han ikke oppfylte sin opplysningsplikt, heter det i dommen fra Oslo tingrett.

I retten ga Danny Chaudhry en uforbeholden tilståelse.

Ifølge dommen ble saken avdekket etter tips fra publikum om svart omsetning til kemneren, med påfølgende bokettersyn og varsel til NAV.

– Hele saken bygger på at tiltalte hadde en betydelig svart, kontant omsetning, som han holdt utenfor sine regnskaper. Det straffbare forhold pågikk over en lengre periode, nesten 2 år, og var i utgangspunktet ikke lett å avdekke, heter det i dommen.

Han var også tiltalt for å ha gitt falsk forklaring i forbindelse med rapporteringene til NAV, men Chaudhry ble frifunnet på dette punktet. Grunnen var at retten kun mener at Chaudhry har unnlatt å komme med riktige opplysninger, og at forholdet dermed ikke rammes av det loven omtaler som falsk forklaring.

Lang fartstid i politikken

Chaudhry har lang fartstid i politikken i Oslo, og han er i dag uavhengig representant i Oslo bystyre. Han ble valgt inn for Folkeaksjonen nei til mer bompenger under kommunevalget i fjor, men meldte seg ut av partiet kort tid etterpå. Han har tidligere vært politiker for Venstre, FrP og Sp.

oslo bystyre
nav
bedrageri
trafikkskole
Nyheter
Krim