Flengende kritikk etter Hushovd-frifinnelse

Eiendomsutvikler Ronny Hushovd ble tiltalt for grov utroskap etter et byggeprosjekt. I stedet retter dommeren kritikk mot etterforskningen og anmeldelsen som lå til grunn.

TO GLADE BRØDRE: Ronny Hushovd (t.v.) er den kjente syklisten Thor Hushovds storebror. Etter snart tre år i politiets søkelys, er han frifunnet for grov utroskap. Foto: NTB
Krim

Ronny Hushovd, bror av eks-syklist Thor Hushovd, ble for et par år siden anmeldt av sin tidligere forretningspartner, Kevin Holta, etter uttak av midler fra selskapet Borgestad Eiendomsutvikling, som de eide og drev sammen.

Lokalt politi i Telemark iverksatte etterforskning, og med bistand fra Økokrim og Kripos ble Hushovd pågrepet i sitt hjem i 2018. 

Han måtte overnatte på celle, og mens han ble avhørt, foretok politiet ransaking og beslag fra både på hans kontor og privatbolig.

Krevde 5 måneders fengsel

Holta mente at Hushovd hadde overfakturert for arbeider, tjenester og innkjøp på et felles prosjekt, hvor ni boliger skulle oppføres

Selv mente Hushovd at anklagene var gale, og at det var snakk om feilbelastninger, og ikke planlagt utroskap. 

Saken gikk for retten over åtte dager i januar i år og 15 personer vitnet i Nedre Telemark tingrett.

Aktor, politiadvokat Gunstein Bjørgum, ba retten dømme Hushovd til fengsel i fem måneder. Hans forsvarer Anders Brosveet, hos Advokatfirmaet Elden, ba retten frifinne tiltalte.

Nå er dommen klar, og den renvasker Hushovd fullstendig for alle anklager. 

Kritisk dommer

Kevin Holta mente han ble lurt av Hushovd, og at Borgestad Eiendomsutvikling ble belastet kostnader som i realiteten var knyttet til Hushovd privat eller andre virksomheter han drev. Holta mente også at det felleseide selskapet tok regninger for utgifter som ikke var reelle.

Holta engasjerte advokat Sveinung O. Flaaten til å hjelpe seg, og deretter ble det gjennomført en privat gransking av en annen advokat. Konklusjonen ble at Hushovd hadde begått grov utroskap, og han ble så anmeldt av Holta.

I dommen nærmest slakter retten granskingsarbeidet og måten dokumentasjonen ble fremskaffet på. Retten finner derfor ikke å kunne legge særlig vekt på granskernes arbeid.

Retten kritiserer også advokat Sveinung O. Flaaten, som etter at han hadde vitnet i retten, kontaktet dommeren i saken for å gi mer utfyllende informasjon enn han hadde sagt i åpen rett.

Fra 10 mill. til 421.000

Summene saken handlet om er ikke høye. Innledningsvis var det snakk om et beløp i størrelsesorden 600.000 kroner, men det er senere redusert til 421.000 kroner. Men det har versert påstander fra Holtas side at Hushovd ulovlig skal ha tilegnet seg rundt 10 millioner kroner. Ingenting av dette er bevist.

I retten erkjente Hushovd at 206.000 kroner var feilbelastet Borgestad Eiendomsutvikling.

Men han at feilene ikke hadde skjedd med vitende og vilje. De skyldtes delvis mangelfulle rutiner og misforståelser.

Retten konkluderer med at det er gjort feil i prosjektet, men tror på Hushovds ord om det hele skyldes svakheter i rutiner, mangler i kommunikasjon og delvis misforståelser.

Retten antar at posteringsfeil gjort med forsett og hensikt, ville hatt en annen systematikk og et annet omfang enn punktene i tiltalen. 

Derfor skal også tvilen komme Hushovd til gode, og han skal frikjennes.

FIKK KLIENT FRIFUNNET: Advokat og partner Anders Brosveet i Advokatfirmaet Elden, forsvarte Ronny Hushovd i Nedre Telemark tingrett. Foto: IVÀN KVERME

Fordreid faktum

Allerede i april 2018, da Hushovd ble pågrepet, sa advokat Brosveet til Finansavisen at etterforskerne hadde fått et kraftig fordreid faktum i anmeldelsen. Det er det samme retten legger til grunn.

– I lys av hva som fremkom under hovedforhandlingen var dette utfallet som forventet, sier Brosveet, i dag.

Han er svært kritiske til advokat Flaatens innflytelse på granskingen og at han fikk tilgang til straffesaksdokumenter, som han fikk kommentere før tiltale ble tatt ut.

- Politiet har dessverre i stor grad latt seg styre av omfattende innspill fra advokat Flaaten, som har fått øve en etter min vurdering, helt uhørt innflytelse på etterforskningen og påtalevurderingene i saken, sier Brosveet.