Tidligere Pareto-megler Kjetil Sjursen vant over Økokrim

Tidligere Pareto-megler Kjetil Sjursen frifinnes av Borgarting lagmannsrett i Økokrim-saken mot ham. Medtiltalte Jan Vestrum dømmes derimot til 1,5 år i fengsel, og må betale nesten 16 millioner kroner.

FRIKJENT: Kjetil Sjursen, tidligere aksjemegler i Pareto, ble dømt for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon i februar 2019 i Oslo tingrett. Nå er han frikjent.  Foto: Michael Groth
Krim

En snart syv år lang kamp mellom Økokrim og eks-aksjemegler Kjetil Sjursen går mot slutten, etter at sistnevnte i en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett blir frikjent for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon.

Sjursen meglet våren 2010 aksjer i gullselskapet Crew Gold, som russiske Severstal i smug skal ha kjøpt. Dermed gikk 12 selgere av Crew-aksjer glipp av 188 millioner kroner gjennom en prisgarantiavtale.

Økokrim mener Sjursen, som da var ansatt i Pareto Securities, var klar over at det var Severstal som sto bak, og i Oslo tingrett ble Sjursen og medtiltalte Jan Vestrum dømt til halvannet års fengsel. Økokrim la ned påstand om enda strengere fengselsstraff for Sjursen i ankesaken, på 2,5 år, men ble ikke hørt av lagmannsretten. 

Vurderer anke

– For min del har dette vært uvirkelig. Dommen er en stor lettelse, ikke bare for meg men for hele familien, sier Sjursen. 

– Jeg ble overrasket da siktelsen og tiltalen kom, og var sjokkert over dommen fra Oslo tingrett. Men nå er jeg glad retten kom til riktig konklusjon. Det som har vært positivt har vært all støtten fra folk rundt meg i disse syv årene, fortsetter han. 

Sjursens medtiltalte Jan Vestrum fungerte som rådgiver for Pareto Securities da Severstal vant oppkjøpskampen om Crew Gold mot canadiske Endeavour i 2010. Han blir i tillegg til fengselsstraffen dømt til inndragning av 15,7 millioner kroner.

«Vi er i gang med å studere dommen i detalj. Det er allerede identifisert ankegrunner som har en prinsipiell side, og som medforsvarer og jeg vil arbeide videre med. Når det gjelder Vestrum er han svært skuffet over at dommen konkluderer med domfellelse», skriver Vestrums advokat Håkon Juell Hassel i en tekstmelding til Finansavisen.

Bakgrunn

  • Tidligere Pareto-megler Kjetil Sjursen, tidligere corporate-sjef Petter Dragesund i samme selskap og konsulent Jan Vestrum ble i 2017 tiltalt for grovt underslag av inntil 188 millioner kroner, grov utroskap og markedsmanipulasjon.
  • Ifølge tiltalen skal de tre ha visst at russiske Severstal, via stråselskaper, kjøpte seg opp i Crew Gold våren 2010. Dermed skal tolv aksjeselgere ha gått glipp av 188 millioner kroner de hadde krav på som følge av en prisgarantiavtale.
  • Ifølge avtalen skulle aksjeselgerne få mellomlegget dersom Severstal eller nærliggende selskapet kjøpte flere Crew-aksjer i en tidsperiode på tre måneder etter at de solgte sine aksjer. 
  • Straffesaken mot Sjursen, Vestrum og Dragesund gikk i Oslo tingrett høsten 2018, der ingen av de tiltalte erkjente straffskyld. Dommen ble avgitt i februar 2019, og mens Dragesund ble frikjent ble Sjursen og Vestrum dømt til ett år og seks måneders fengsel. Vestrum har allerede sonet en korrupsjonsdom i Intex-saken.
  • Alle tre ble frikjent for erstatningsansvaret på rundt 346 millioner kroner.
  • Sjursen og Vestrum anket dommen, og mens Sjursen ble frifunnet av Borgarting lagmannsrett ble Vestrum dømt til 1,5 års fengsel og inndragning av 15,7 millioner kroner. Dommen ble avgitt i mars 2021. 

Langvarig prosess

Det var høsten 2014 at Økokrim slo til mot Pareto Securities, og gjennomførte en razzia både hos meglerhuset og i Sjursens privatbolig. Årsaken var mistanke om urent spill under kampen om Crew fire år tidligere. 

Økokrim mener Severstal benyttet seg av stråselskaper i skatteparadiser for å unngå prisgarantiavtalen. 

VANT OG TAPTE: Førstestatsadvokat Håvard Kampen og politiadvokat Erlend Stenberg i Økokrim. Foto: Foto: Iván Kverme


I mai 2017 ble Sjursen, innleid Pareto-rådgiver Vestrum og meglerhusets corporatesjef Petter Dragesund tiltalt for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon. Sistnevnte ble frikjent av Oslo tingrett i begynnelsen av 2019, og nå er også Pareto-ansatt nummer to frikjent. 

– Vi konstaterer at retten følger oss på hva som har skjedd i saken, de er enige i at det har skjedd et bedrageri av norske investorer og at det norske aksjemarkedet ble manipulert. Men lagmannsretten deler seg i spørsmålet om hva som er blitt bevist at Sjursen forsto, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim.

For stor tvil

Men selv om lagmannsretten landet på full frifinnelse for Sjursen, var retten delt. Et mindretall mener den tidligere Pareto-megleren visste det var Severstal som sto bak, og at han dermed er skyldig.

Det trekkes blant annet frem at Sjursen visste det var aktuelt for Severstal å kjøpe store aksjeposter, og at det var «påfallende» at han ikke forsøkte å tilby Crew-poster til det russiske selskapet direkte.

Men flertallet i lagmannsretten mener bevisene ikke var gode nok. Ifølge dommen er flertallet «ikke i tvil om at Sjursen forsto at handlene i blokk 3 skjedde for å ivareta Severstals interesser i oppkjøpsprosessen i Crew. Lagmannsrettens flertall mener imidlertid at det etter bevisførselen er rom for en viss tvil om hvordan Sjursen vurderte Severstals konkrete tilknytning til blokk 3-handlene».

«Disse dommerne finner det derfor ikke bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at Sjursen innså at Severstal hadde en så nær tilknytning til blokk 3-handlene at prisgarantien ble utløst. Det betyr at Sjursen må frifinnes», heter det videre.

Skatteparadiser

Det er slett ikke første gang Økokrim-saker ender med frifinnelse. I mars i fjor ble en Arctic-megler og en investeringsrådgiver frifunnet i to rettsinstanser, etter at Økokrim tiltalte dem for markedmanipulasjon og innsidehandel. 

Samme år ble to eks-direktører og TGS Nopec frikjent for grovt skattesvik i Borgarting lagmannsrett. Transocean-saken endte også med frifinnelse, og det samme gjorde det i Økokrim-sakene mot tidligere Yara- og Vimpelcom-topper. 

– Hva har dere lært av denne saken?

– Vi har fått illustrert at internasjonale skatteparadis-strukturer er velegnet for å begå straffbare handlinger som rammer enkeltpersoner, selskaper, offentlig virksomhet og aksjemarkedet i Norge, sier førstestatsadvokat Kampen.