Kulturlivet frykter tap på 17 milliarder neste år

Aktører i kulturlivet tror omsetningen vil bli nesten halvert i 2021 dersom smitteverntiltakene fortsetter, viser en ny rapport fra Kulturrådet.

TAP: Direktør Kristin Danielsen i Norsk kulturråd frykter at kulturnæringen vil tape 17 milliarder kroner i 2021. Foto: NTB
Kultur

Det vil i så fall utgjøre et tap på 17 milliarder kroner.

– Dette rammer de små og mellomstore bedriftene hardest. Vi vet at de færreste i kultursektoren har kapital til å holde på ansatte eller stå uten omsetning over lengre tid. I verste fall sitter vi igjen med noen få store selskaper når pandemien er over, sier direktør Kristin Danielsen i Kulturrådet i en pressemelding.

Rapporten, som Menon Economics og BI: CCI har laget på oppdrag fra Kulturrådet, baserer seg på en spørreundersøkelse blant mer enn 4.000 aktører i norsk kultursektor. Dersom smittevernrestriksjonene opprettholdes, anslår de at den totale omsetningen vil falle med 45 prosent sammenlignet med et normalår.

Danielsen mener rapporten viser at regjeringens tiltak for kultursektoren både må videreføres og utvides.

– Kultursektoren er blant de sektorene som har blitt rammet hardest av coronakrisen, og vi håper det snart blir mulig å vurdere mer målrettede og nyanserte tiltak, sier hun.

SVs Freddy Øvstegård kaller rapporten en «knusende dom» over kulturminister Abid Rajas (V) lederskap.

– Krisehjelpen til kulturlivet har systematisk i åtte måneder vært for liten og for sen, full av hull og mangler. Dette har særlig har rammet underleverandørene, sier Øvstegård til NTB.

– Nå er Raja på overtid igjen. Med den nye nedstengingen sist uke burde regjeringen umiddelbart ha varslet forlenging og forsterking av krisehjelpen for kulturlivet – en hjelp som egentlig er planlagt utfaset, sier han.

(©NTB)

Nyheter
Kultur