Rekordhøy inntekt for Terje Sporsem

Pengene rant inn for Terje Sporsems Macgyver Entertainment i 2019.

REKORD: Komiker Terje Sporsem satte flere nye rekorder i 2019.  Foto: NTB
Kultur

Komiker Terje Sporsem leverte et knallår i 2019 og satte inntektsrekord og rekordhøy bunnlinje. Sporsem deltar i år på Farmen Kjendis som vises på TV til neste år.

Macgyver Entertainment omsatte for 3,6 millioner kroner i 2019, mot 3,1 millioner i 2018. Lønnskostnadene ble redusert med 300.000 kroner, noe som påvirket driftsresultatet positivt. EBIT endte på 1,6 millioner – en dobling fra fjorårets 800.000 kroner.

Selskapet har fått egenkapitalen økt til 1,7 millioner fra fjorårets 740.000. Sporsem har også redusert kortsiktig gjeld med 500.000 kroner fra fjoråret, ned til 1,2 millioner. 

Komikerens bunnlinje endte på 1,25 millioner kroner noe som også er en dobling fra fjorårets nesten 650.000 kroner.

Selskapet skriver i årsberetningen at pandemien ikke har påvirket regnskapet for 2019 på noe vis, men at 2020 har blitt vesentlig påvirket. 

«Oppdragsmengden er kraftig redusert, men selskapets økonomiske stilling er fremdeles solid», men det er ingen usikkerhet for fremtidig drift. 

terje sporsem
humor
stand up
Nyheter
Kultur