Vil ha de unge inn på kunstmarkedet

Sikter seg inn på aldersgruppen 22 til 32 år for å selge mer kunst.

Sikter seg inn på aldersgruppen 22-32 for å selge mer kunst.

kunst
kunstinvesteringer
Nyheter