Advarer mot usikker is etter mildvær

Langs hele kysten fra Nordland til Østfold førte ekstremværet Tor til at isen mange steder ble svært svekket. Nå advarer NVE folk mot å ferdes på isen.

Tore Meek
Den siste uken i månedsskiftet januar/februar var det mildvær med periodevis betydelig nedbør. Isen har derfor vært i full oppløsning i lavlandet ved kysten mange steder.– Nedbør som regn og smelting gir høy vannføring. Dette svekker isen nedenfra der vann strømmer under isen, sier Ragnar Ekker, isvarsler i NVE.Spesielt utsatt er innløp, utløp og trange sund. Isen blir også dårligere langs land ved høy vannføring.I Finnmark og Troms, og generelt i fjellet, er det nå farbar is på innsjøer der vann ikke strømmer under isen eller reguleringer gir varmere vann. Noen unntak gjelder for de aller største innsjøene.Merk at mange vann kan bruke tid på å få tykk nok is til å være trygge å ferdes på. Hvor raskt istykkelsen vokser avhenger av hvor kaldt det blir, og om det ligger snø på isen som kan isolere og dermed gi saktere isvekst.– Det er svært vanskelig å oppdage steder med tynn is. Vær tålmodig til lavlandsisen er tykk nok igjen, råder Ragnar Ekker fra NVE.Mer detaljer om isforhold i Norge finnes på