– Vi fant ut at jo større økning i kabel-tv-dekning det hadde vært i kommunen, desto mer hadde iq-scoren falt for guttene, sier Øystein Hærnes, som er en av forskerne bak studien fra Frischsenteret, til .Utbyggingen av kabel-tv-nettverket startet i Norge på starten av 1980-tallet. Forskerne mener at «lettere underholdning» på de nye kanalene fortrengte andre aktiviteter som lesing, og at dette påvirket gutters kognitive evner negativt. For hvert år med kabel-tv faller guttenes prestasjoner med 0,08 iq-poeng.– Det kan virke som små tall, men de fleste eksponeres for tv-underholdning over mange år, og det er veldig mange som eksponeres. Da blir plutselig tallene ganske store, sier Hernæs.De tre forskerne fant også at ett år med kabel-tv-tilgang reduserer andelen som fullfører videregående med 0,3 prosent. En slik effekt finnes kun hos gutter, ikke jenter.– Undersøkelser fra SSB viser at gutter leser mindre når de ser mye på tv. Det er i mindre grad tilfellet med jenter. Vår hypotese er dermed at nedgangen i iq-poeng hos guttene kan skyldes at de rett og slett leser mindre som følge av tv-tittingen, sier Hernæs.