Likbleke supermodeller og filmstjerner ser ikke ut til å påvirke nordmenns trang til å sole seg.– Den siste undersøkelsen av solingsvaner fra 2014 viser at vi fremdeles soler oss, og de fleste gjør det for å bli brune. Det er noen flere som oppgir behov for vitamin D som årsak, og det er riktig at vi trenger litt sol, men nordmenn må bli mye bedre når det gjelder måtehold, sier forsker Lill Tove Nilsen i Statens strålevern til NTB.Når folk sier de beskytter seg, betyr det som oftest at de smører på solkrem:– Vi skulle gjerne sett at folk reduserte tiden i sola, der har vi litt å jobbe med. Når det er påske vil folk gjerne være ute i timevis, og det er fremdeles litt status å komme hjem med farge i ansiktet.Ikke hullFordi det i år er tidlig påske, er ikke sola så sterk i påskeuken sammenlignet med for to år siden. Likevel er det nødvendig med solkrem og solbriller i snødekte områder, og om man skal være lenge ute.Ifølge Norsk institutt for luftforskning (NILU) har ozonlaget over Norge vært 10 til 20 prosent tynnere enn normalt så langt i vinter. Det kan derfor bli dager i påsken med lite ozon og tilsvarende økning i UV-strålingen. NILU understreker på sineat det ikke er snakk om et menneskeskapt ozonhull à la dem som dukket opp på 1980-tallet.– Naturlige svingninger, antar seniorforsker Tove M. Svendby, og peker på flere sammenfallende faktorer: Kulde, sol og stillestående luftmasser, blant annet.Forskerne holder for øvrig øye med situasjonen, og ingenting tyder på dannelse av ozonhull i tiden framover.KreftspøkelseStadig flere nordmenn rammes av føflekkreft, og Norge ligger helt i verdenstoppen når det gjelder denne kreftformen.– Det er en trone vi absolutt må komme oss ned fra, sier Nilsen.Årsaken til at så mange får denne kreftformen er vår hang til å sole oss, både utendørs og i solarium.– Vi er kanskje ikke så panisk opptatt av å bli knallbrune som vi var på 1980- og 1990-tallet, men det er ingen tvil om at vi soler oss for mye, sier Nilsen.De fleste som får føflekkreft er mellom 50 og 70 år. Men også unge har bekymringsfulle solingsvaner:– Det er kanskje overraskende, ettersom det er en generasjon som omtales som svært fornuftig på flere måter og opptatt av utseendet. Men kreftspøkelset i fjern framtid skremmer nok ikke så mye, og flere tenker kanskje ikke over at solingen gir rynker og pigmentflekker på litt kortere sikt, sier Nilsen.Sydensol verreSåkalt UV-indeks for påsken er høyest i snødekte områder i Sør-Norge, der den er 3-4, fulgt av øvrige områder i sør med indeks på 2-3. Nord i landet er det mindre stråling, særlig i områder uten snø, og en indeks på 1-2.UV-indeks på 3 betyr behov for beskyttelse. Beskyttelse bør vurderes ved lange opphold utendørs og indeks på 2. Ved høyere indeks øker behovet for solkrem:– Solstrålene er sterkere jo nærmere ekvator vi er. I Spania kan 15-20 minutter i sola være nok til å bli solbrent. Og skal du til Thailand, er sola ekstremt sterk, sier Lill Tove Nilsen. Da må du ta flere pauser fra sola og også beskytte deg med å kle på deg.For påsken spås det UV-indeks i Spania på 5-6 og hele 13-14 i Thailand.