Etterlatte Utøya-foreldre som så mye på nyheter i etterkant av 22. juli-angrepet, fikk mer alvorlige traumereaksjoner enn foreldre som skjermet seg, viser en ny rapport som er presentert i tidsskriftet på nettstedet .Etter 22. juli var mediedekningen ikke overraskende enorm. Men hvordan påvirket dette de pårørende? Det er spørsmålet forskerne med Reidar Nævdal i spissen har stilt seg.Og svaret er klart: Etterlatte og pårørende som fulgte med på nyhetene om massedrapet, har fått større posttraumatiske stressreaksjoner.Måtte vente lengeKunnskapen om at man bør skjerme seg fra omverdenen etter traumatiske opplevelser er ikke ny, og de pårørende etter 22. juli-angrepet fikk tidlig råd om å skjerme seg fra mediedekningen. Men det var lettere sagt enn gjort for mange. Gang på gang utsatte de seg for medienes gjenfortelling av tragedien som utspant seg på Utøya. Dette kan delvis skyldes mangel på informasjon fra offisielt hold, mener Nævdal.– For mange foreldre var mediedekningen den beste kilden til informasjon om barnet deres. Veldig mange måtte vente lenge før de fikk vite noe konkret, sier han.Vær varsomSamtidig viser dataene fra de etterlatte at det var umulig å unngå oppslagene om 22. juli både på grunn av formen og intensiteten rundt medienes rapporteringer, påpeker forskerne.– Med utgangspunkt i dette kan det være ønskelig at pressen selv er bevisst på og kanskje i større grad vurderer hvordan de ønsker å opptre, mener Nævdal.