Forskerne ved Haukeland universitetssjukehus har sett nærmere på diagnoser og funn fra undersøkelser av 365 pasienter som ble henvist for utredning ved sykehusets nevrologiske avdeling. Alle ble utredet for mulig CFS/ME (kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati).Studien viser at bare 13,2 prosent av alle de henviste fikk diagnosen CFS/ME, mens ytterligere 4,9 prosent fikk diagnosen postinfeksiøs utmattelse. Noen fikk diagnosen utbrenthet, skriver.Studien viste videre at 46,3 prosent av de henviste fikk diagnostisert en psykisk lidelse som angst eller depresjon, atferdsforstyrrelse eller personlighetsforstyrrelse.– Det er utrolig viktig å snu dette til noe positivt – at mindre enn 20 prosent av dem som henvises til ME-utredning faktisk har ME. Det verste må jo være å få en ME-diagnose, og det må være bedre å få svar om at de er utbrent, har hatt en angsttilstand eller opplever en depresjon. Dette er jo tilstander som åpenbart kan ha god prognose sier Ole-Bjørn Tysnes, avdelingssjef ved Nevrologisk avdeling på Haukeland og professor ved Universitetet i Bergen.