Frode Thuland i skadedyrfirmaet Anticimex forteller tilat det ble fanget 22.000 rotter i fellene deres i løpet av hele fjoråret.Rottefangsten i løpet av årets åtte første måneder og første halvdel av september kunne imidlertid vært enda større dersom det hadde vært mindre typisk vestlandsvær.– Jeg tror egentlig at vi ville tatt flere rotter dersom det ikke hadde regnet så mye. Når kloakken oversvømmes, dør det en del rotter ved at de skylles ut i havet og drukner, sier Thuland til .Firmaet har satt ut rottefeller i avløpskummer og kloakkrør i hele år. Fellene utløses av bevegelses- og varmesensorer. De fleste er tatt i sentrum av byen, og én av fellene tok 500 rotter bare på én enkelt uke. Thuland sier de lurte på om fangsttallene virkelig kunne stemme.– Vi har diskutert om det kan være feilslag, men tallene stemmer med andre indikasjoner. Sammenlignet med året før ser vi at kurven er veldig lik. Det er mest rotter på slutten av våren og begynnelsen av høsten, sier Thuland.Skadedyrfirmaet Rentokil bekrefter at det er mye rotter i Bergen sentrum og særlig i området rundt Torget, der rottene har god tilgang på mat fra alle serveringsstedene. (©NTB)