Kjørte Segway i fylla - nå skal Høyesterett avgjøre dom

Høyesterett skal i dag avgjøre om det er ulovlig å ture rundt på ståhjullingen Segway i beruset tilstand.

Segway. AP

Bakgrunnen er en hendelse på Aker Brygge i 2014, der en 33-åring ble stoppet av politiet mens han kjørte Segway med promille på 1,96. Ifølge VG hadde mannen kjørt 10-20 meter i gangfart, innrømmet at han var full, men at han ikke trodde han gjorde noe ulovlig.Mannen ble ifølge avisen først tiltalt etter veitrafikkloven paragraf 22, men Oslo tingrett konkluderte imidlertid med at Seqway ikke er en motorvogn, og mannen ble firkjent. Dette er i tråd med bestemmelsene i Sverige og Danmark, som klassifiserer selvbalanserende kjøretøy som sykkel. Påtalemyndighetene anket til Borgarting lagmannsrett og nå skal saken avgjøres i Høyesterett, skriver VG.

segway
høyesterett
Nyheter