Eldre menn med yngre kvinner har vi sett så lenge vi kan huske. Men eldre kvinner med yngre menn, vekker fortsatt en viss oppsikt, skriver.Det er fordi det bryter med hva vi er vant til, mener psykiater og klinisk sexolog Haakon Aars. Han mener at noe er i ferd med å endre seg.- I gamle dager var det mannen som tjente pengene, og hadde forsørgerrollen. Det å være sammen en eldre mann var en måte å sikre seg på for kvinnen. For eldre menn har det alltid vært status med yngre kvinner, sier Aars til magasinet. Han mener kvinnefrigjøringen er blant årsakene til at vi nå ser flere par der kvinnen er eldst.- Min erfaring er at modne kvinner er flinkere til å snakke om følelser og til å vise intimitet på flere måter enn jevnaldrende menn, som ofte har et veldig teknisk syn på seksualiteten, mener sexologen. Dette gjør at kvinnen kan føle seg mer på bølgelengde med en yngre, mer moderne mann.