IOC-visepresident John Coates sa at Den internasjonale olympiske komité ønsker å se 1 milliard dollar kuttet fra OL-budsjettet på 12 milliarder dollar (96 milliarder kroner).Han sa at det ble funnet potensielle innsparinger på 11 av de 14 områdene som ble diskutert under møtet med den lokale arrangøren.– Dette er et mål vi mener bør kunne oppnås ikke bare av Tokyo, men av alle sommer-OL-arrangører, sa Coates, som er leder i koordineringskommisjonen for Tokyo-lekene.– Vi prøver å skape en situasjon hvor OL ikke belaster offentlige midler.IOC prøver å gjøre OL-arrangementer mer overkommelige som ledd i president Thomas Bachs "Agenda 2020"-reformer.Best mulig lekerFor å spare penger har arrangøren i Tokyo flyttet flere øvelser til allerede eksisterende arenaer i nærliggende områder.I mai ble det oppnådd enighet om kostnadsdeling med lokale myndigheter i steder utenfor Tokyo som skal arrangere øvelser.– Når vi leter etter ytterligere innsparinger, er det viktig å gjøre det innenfor rammene vi ble enige om i mai, sa organisasjonskomiteens leder Yoshiro Mori etter møtet med IOC.Han sa at det var noen hete diskusjoner, men understreket at alle er enige om at målet er å levere et best mulig OL-arrangement.Bekymret for vannkvalitetPå møtet ble også vannkvaliteten i Tokyo-bukten diskutert. Kraftig nedbør i august har bidratt til at forurensningsnivået er høyere enn vanlig, og bekymringsfullt med tanke på at havsvømming og triathlon skal avvikles der.Arrangøren forsikret onsdag at man vil iverksette tiltak før lekene for å sikre akseptabel vannkvalitet.(©NTB)