Så gavmilde er vi i julen

Julegave - Foto - Scanpix

Hva gjør oss mest glade: Å gi eller å få gaver?

40 prosent av voksne som feirer jul forventer å få mellom 1 og 5 av gavene under juletreet i år. 34 prosent forventer å få mellom 6 og 10 gaver, mens ti prosent forventer å få mer enn 11 gaver, ifølge en undersøkelse foretatt av YouGov.Til gjengjeld forventer flertallet av nordmenn som feirer jul å gi en del flere julegaver enn de får.16 prosent forventer å gi færre enn fem gaver, mens 34 prosent forventer å gi mellom seks og ti gaver, og 41 prosent forventer å gi 11 eller flere gaver.Å gi eller å få gaver? Tre av fem foretrekker å gi gaver, mens bare en av fem foretrekker å motta gaver. Det er særlig kvinner som liker å glede andre med en julegave. 72 prosent av kvinnene, mot 51 prosent av mennene, foretrekker å gi gaver.43 prosent av de som feirer jul bidrar til veldedige organisasjoner i jula. Av de som gir til veldedige organisasjoner i jula, svarer 57 prosent at de bidrar fordi jula er en tøff måned for fattige og hjemløse, mens 16 prosent oppgir at kampanjer og fokus på veldedighet er årsaken til å at de bidrar.


Les også