Vi blir nok aldri flere enn 11 mrd.

Hvordan skal det gå når Jordas befolkning bare øker og øker? Forskere er ikke så bekymret. Antallet vil trolig stagnere når vi er blitt 11 milliarder, viser beregninger.

Selv om befolkningsveksten legger stadig mer press på Jordas ressurser, er antall mennesker i verden faktisk i ferd med å stagnere, mener danske forskere. Trolig vil verdens befolkning nå en topp på 9, 10 eller 11 milliarder, når antallet nyfødte barn så å si har funnet et fast leie, skriver Videnskap.dk.Årsaken er blant annet at barn overlever i flere år enn tidligere, samtidig som kvinner generelt føder færre og færre barn.– Stadig mer likeForskerne mener at verdens land kommer til å ligne mer og mer på hverandre, i takt med at inntektene stiger og færre barn og voksne dør av infeksjonssykdommer som diaré og malaria.Flere og flere får dekket grunnleggende behov for vann og mat og flytter til byer. Spesielt flere kvinner får mer utdanning og mulighet til å arbeide. I tillegg får de tilgang til prevensjon.All erfaring viser at når det går bedre i et land på disse parametrene, så føder kvinner færre barn enn da de levde under fattigere kår. Dette har blant annet vært utviklingen i land som Norge og Danmark i flere generasjoner. (NTB)PS: Vi er ca 7,6 milliarder i verden nå