42 prosent tror ikke elbiler tåler å bli vasket

Det er mange myter rundt elbiler i Storbritannia. Den ene er at nær halvparten av de spurte ikke tror elbiler tåler å bli vasket.