Meteorologisk institutt har sendt ut et nytt farevarsel på oransje nivå (det nest høyeste aktsomhetsnivået) for regn i Vestfold, Buskerud og Telemark. Det betyr fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene trefferDet ventes mellom 40–50 millimeter nedbør i løpet av tre timer fra sent fredag kveld og natt til lørdag. Totalt kan det komme 60–70 millimeter regn i løpet av tolv timer lørdag.Fra fredag kveld og i løpet av lørdagen ventes mye regn i Agder, Telemark og sør på Østlandet. I Agder vil det allerede fredag formiddag komme kraftige regnbyger som lokalt kan komme opp i 30–40 millimeter. Natt til lørdag vil det være noe avtagende bygeaktivitet.Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) har derfor også sendt ut flomvarsel på gult nivå for Agder, sør i Rogaland, Telemark, Vestfold og Buskerud. De advarer mot lokale oversvømmelser i bekker og mindre elver samt overvann i tettbebygde områder. Det ventes rask vannføringsøkning i små elver.For Oslo, Akershus, Østfold og deler av Agder opprettholdes farevarsel for styrtregn på gult nivå fra natt til lørdag og fram til lørdag formiddag.(©NTB)