Pyntet mattekarakter i Paint - dømt til fengsel

En mann fra Bodø er dømt til betinget fengsel for forfalskning etter at han brukte grafikkprogrammet Paint til å fikse mattekarakteren fra 1 til 2.

Det var i mars 2018 at mannen i 20-årene endret karakteren i matematikk fra 1 til 2 før han sendte vitnemålet sitt som vedlegg til søknad om opptak til årsstudium i økonomi, markedsføring og ledelse.Ifølge Avisa Nordland står det i dommen at straffen for forfalskning av vitnemål som hovedregel tilsier en kortere ubetinget fengselsstraff.I retten innrømmet han å ha forfalsket vitnemålet fra videregående skole. Retten finner det også formildende at det forfalskede vitnemålet kun ble benyttet én gang. Dommen gjøres derfor betinget.Siktede fikk en karantene på to semestre fra universitetet og har også blitt dømt til å betale en bot på 5.000 kroner.(©NTB)