Idrettsstjerner må fjerne ulovlig bryggeanlegg

Kommunen truer tidligere alpinist Kjetil André Aamodt og snøbrettkjører Terje Håkonsen med tvangsmulkt.

I 2018 varslet ifølge DN Plan- og bygningsetaten en rekke ulovlige forhold på strandeiendommene til naboene Kjetil André Aamodt og Terje Håkonsen i Admiral Børresens vei på Bygdøy i Oslo.Denne måneden sendte kommunen Håkonsen og Aamodt et nytt brev, der det bemerkes at en del av ulovlighetene er opphørt, men at det ulovlige bryggeanlegget fortsatt varvpå plass, skriver avisen. Kommunen har satt frist til 1. august med å fjerne det ulovlige bryggeanlegget, ellers blir det ilagt en tvangsmulkt på 25.000 kroner.Plan- og Bygningsetaten har ifølge DN pålagt Kjetil André Aamodt og Terje Håkonsen å fjerne ulovlige brygger i strandsonen på Bygdøy.- Vi er i god dialog med kommunen, og på vei til å fjerne det de mener skal fjernes. Dette tror jeg skal gå i orden, sier Kjetil André Aamodt til avisen.