Norske melkebønder får redusert etterbetalingen

Samtidig som Tine jobber hardt for å kutte kostnader på hjemmebane, øker driftskostnadene som følge av ekspansjon i USA. 

SURT RESULTAT: Konsernsjef Gunnar Hovland i Tine sitter igjen med under en milliard på bunnlinjen for første gang på fem år.  Foto: Iván Kverme

I fjor omsatte meiergiganten Tine for 23,8 milliarder kroner, men endte med et årsresultat på  beskjedne 980 millioner kroner. Dermed sitter Tine for første gang siden 2014 igjen med under en milliard kroner på bunnlinjen. 

Andelseierne, melkebøndene som leverer til Tine, vil for 2019 få etterbetalt (kan sammenlignes med utbytte, red.anm) 0,43 kroner pr. liter melk, ned fra 0,57 kroner pr. liter de seneste to årene. I fjor leverte andelseierne i underkant av 1,4 milliarder liter kumelk til Tine. 

I 2019 hadde et samlet meierisegment en volumnedgang på 1 prosent, sammenlignet med 2018. For Tine falt totalvolumet med 2,2 prosent

Konsernsjef i Tine Gunnar Hovland påpeker at lønnsomheten for meierisektoren som helhet er fallende, blant annet på grunn av økt import av utenlandske varer.

– De seneste ti årene har for eksempel importen av utenlandsk ost mer enn doblet seg, i tillegg til at det har kommet flere aktører på banen. Dermed jevner markedsandelene seg ut, sier Hovland om hvorfor Tine faller mer enn konkurrentene. 

Tine

Mill. kr20192018
Driftsinntekter23.81223.001
Driftsresultat1.1891.537
Resultat før skatt1.1031.465
Årsresultat9801.348

Vokser i utlandet

Selskapet skriver i årsrapporten at det har «realisert forbedringeffekter» tilsvarende 310 millioner kroner. Samtidig har Tine driftskostnader på 22,6 milliarder kroner en økning på om lag 400 millioner kroner sammenlignet med året før. 

– Dere kutter kostnader, samtidig som driftskostnadene øker med nesten 400 millioner? 

– Det er fordi vi vokser samtidig, særlig i utlandet. Selv om morselskapet, Tine SA, kuttet 170 årsverk, så har vi en nettovekst i antall ansatte, sier Hovland. 

Veksten i antall ansatte kommer ifølge Hovland hovedsakelig fra USA, hvor Tine har kjøpt seg ytterligere opp i Lotito Foods. Tine eier nå to tredjedeler av selskapet og har forpliktet seg til å kjøpe seg opp til 90 prosent innen 2023. I 2024 har Tine en opsjon på å kjøpe de resterende 10 prosentene. 

Det gjøres også investeringer i et meieri i Irland hvor Jarlsbergosten som selges til utlandet skal produseres. I tillegg tynges regnskapet av engangseffekter på 124 millioner kroner. Størsteparten er tilknyttet meierigruppens nye hovedkontor på Kalbakken i Oslo.

– Langsiktig innovasjon

– Vi satser mer på innovasjon og forskning for å treffe kundene våre bedre, sier Hovland om hvordan konsernet skal snu skuta. 

Han anslår at de hvert år slipper 50-100 nye produkter i markedet. I tillegg sier han konsernet må tenke på mer langsiktig innovasjon. Målet er å ha en et nytt internasjonalt gjennombrudd for norsk melk innen 2025. 

– Vi vet ikke hva det er i dag, men vi har rigget et nytt konsernområde som kun skal jobbe med nettopp langsiktig innovasjon og digitalisering. Vi vet også at flere av de produktene og merkevarene vi har i dag, og er stolte av, tok tid før de viste god lønnsomhet. Dette må vi ta innover oss som læring.