Wikborg Rein-partner fikk nei til å kjøpe Staur Gård

Raskt og tydelig skuffet forlot advokat Ola Haugen formannskapsmøtet i Stange da hans konsesjonssøknad for praktgården ved Mjøsa ble nedstemt. Han manglet én stemme.

NEDSTEMT: Wikborg Rein-partner Ola Haugen (midten) klarte ikke å overtale Stange formannskap å gi ham konsesjon for Staur Gård. Frps gruppeleder i Stange, Truls Gihlemoen (til venstre), var den som forpurret Haugens drøm. Foto: OLIVER ORSKAUG

STANGE/INNLANDET:

– Jeg har ingen kommentar, var alt advokat Ola Haugen i Wikborg Rein ville si, mens han tok på seg ytterjakken og forlot formannskapsmøtet i Stange kommune.

Rett før han smatt ut døren til kommunestyresalen i rådhuset, snudde han seg og kastet et siste blikk mot de 11 lokalpolitikerne som i halvannen time hadde debattert Haugens konsesjonssøknad for å overta Staur Gård.

Staten er selger og Haugen vant i november i fjor en budrunde mot fire andre. Han la 61 millioner kroner på bordet, enda landbrukstaksten bare var på 39 millioner.

Det var denne store prisdifferansen som måtte forsvares da stangepolitikerne skulle stemme over Haugen konsesjonssøknad.

Intens lobbykampanje

Men avstemningen gikk ikke hans vei, tross iherdig lobbyvirksomhet de siste dagene. Da Haugen mandag ettermiddag landet i Norge, etter en reise i USA, dro han sporenstreks fra Gardermoen til Stange. Der hadde han private møter med lokalpolitikere.

Men selv om han etter beste evne fortalte dem om sin intensjon med å kjøpe Staur Gård, manglet han én stemme i formannskapet for å få det som han ville.

At presset mot politikerne hadde vært stort før onsdagens møte, var det flere som ga uttrykk for. For det er ikke bare advokat Haugen som har forsøkt å påvirke. Også lokalavisene har skrevet ledere hvor de har tatt til orde for å si nei til Haugen. Og andre lokale bønder, som også bød på Staur Gård, har snakket med lokalpolitikerne på tomannshånd.

– I denne saken har det ikke manglet på tilbud om leseveiledning og saksforståelse fra agronomer uten juridisk bakgrunn, eller jurister uten agronomisk bakgrunn, sa Frps gruppeleder Truls Gihlemoen.

Overraskende nei fra Frp

Det ble han som til slutt stakk kjepper i hjulene for Haugen, enda Frp vil skrote konsesjonsloven, odelsreguleringer og bo- og driveplikt for jordbrukseiendommer. Ideologisk sett vil partiet gjeninnføre fri eiendomsrett for landbrukseiendommer og la dem med høyst bud få kjøpe.

STEMTE NEI: Gruppeleder Truls Gihlemoen i Stange FrP sammen med Høyre, SV og Senterpartiet. Mindretallet besto av Arbeiderpartiet og Nærmiljølista Ottestad. Foto: OLIVER ORSKAUG

Likevel stemte Gihlemoen mot Haugens konsesjonssøknad, etter å ha konferert med Frp sentralt om det var greit.

– I denne saken, hvor jeg er satt til å forvalte konsesjonsloven, føler jeg meg mest som en fra Miljøpartiet De Grønne som sitter i rovviltnemnda, sa Gihlemoen til latter fra kommunestyresalen.

Den eneste som ikke lo, var Haugen. Kanskje forsto han allerede da hvor det bar. Han virket nemlig etter hvert mer opptatt av å trykke på mobiltelefonen sin enn å følge den politiske debatten.

Planer uten realisme

Senterpartiet, SV og Høyre sa nei fordi de mente prisen var for høy, og at Haugen ikke  dokumenterte godt nok hvordan han skulle kunne drive Staur Gård lønnsomt.

Etter avstemmingen sa Sps gruppeleder Aasa Gjestvang til Finansavisen at hennes syn på saken ikke hadde noe med at Haugen er advokat uten jordbrukserfaring. 

1000 MÅL: Staur Gård har vært i statens eie siden 60-tallet. I 2019 ble gården solgt for 61 millioner, men kjøperen må få konsesjon for å overta stedet. Foto: Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling

Hun vektla i stedet momenter som at Haugen egentlig ikke ønsker å bo på Staur, at det har vært mye hemmelighold rundt konsesjonsprosessen og hun mener at Haugens fremlagte forretningsplaner for å øke gårdens inntekter gjennom gjestegårdsvirksomhet, ikke var gode nok.

– Hans planer forsvarte ikke en pris på 61 millioner kroner. Om han hadde lagt frem noen bedre regnestykker, kunne jeg kanskje stemt ja, sa Gjestvang.

Hun frykter at å godta en høy pris som ikke kan forsvares i gårdsdriften, vil skape presedens for senere konsesjonssaker. Da vil lokale bønder som vil drive gårder på Innlandet og andre steder i landet, ikke ha råd til å kjempe om de mest attraktive jordbrukseiendommene.

Etterlyste åpenhet

I tillegg til Gjestvang, uttrykte også medlemmer i andre partier, at Haugen burde ha utvist mer åpenhet i prosessen før avstemningen. 

Sentrale dokumenter har blitt hemmeligholdt og offentliggjort like før onsdagens møte. Flere har også undret seg over hvorfor Haugen konsekvent har nektet å la seg intervjue av pressen, og hvorfor han bare vil snakke med politikere bak lukkede dører.

To partier som stemte nei til Haugens konsesjonssøknad, sa til Finansavisen etter møtet at de kanskje hadde stemt annerledes om advokaten hadde vist mer åpenhet i prosessen, blant annet ved å la seg intervjue om sine planer for storgården.

– Utfallet kunne kanskje blitt annerledes da, sa en lokalpolitiker til Finansavisen etter avstemningen i formannskapet.

Finansavisen har fire ganger side november i fjor forsøkt å få Haugen i tale, men han har enten ikke besvart henvendelsene eller bare lagt på røret.

Tre ukers klagefrist

Nå som Haugen har fått nei på konsesjonssøknaden i Stange, kan han klage vedtaket inn for fylkesmannen i Innlandet. Om han også får avslag der, faller kjøpekontrakten bort uten at noen av partene kan rette krav mot hverandre.

Finansavisen har bedt om en kommentar fra staten over vedtaket i Stange formannskap.

«Landbruks- og matdepartementet tar til etterretning at kommunen har avslått konsesjonssøknaden fra kjøper Ola Haugen. Kjøper har adgang til å klage på vedtaket, med klagefrist på tre uker. Departementet avventer situasjonen», skriver de i en e-post.

LANG DEBATT: I 90 minutter diskuterte formannskapet i Stange kommune konsesjonsøknaden for Staur Gård. Foto: OLIVER ORSKAUG