Milliardeventyr sables mot null

Småsparere som trodde at gjødseltilskudd skulle redde verden har fått en lang og kraftig kalddusj. Med tom kasse pøser Morten Bergesen inn penger mens andre skylles ut.

PÅ JAKT: Gjødseltilskuddet fra Agrinos har ikke fått verdens bønder til å hamstre fra en ny leverandør, og med tom kasse og strupte verdier leter selskapet etter noen å gifte seg med. Foto: Felleskjøpet Agri
Landbruk

To år med håp og åtte år med skuffelser. Det er fasiten for det norske gjødseltilskuddselskapet Agrinos, unnfanget av seriegründer Kjetil Bøhn. Totalt 1,5 milliarder kroner er pøst inn i selskapet.

Likevel gikk kassen tom igjen, og på ny har Morten Bergesen og utenlandske Manor Investment hostet opp nye friske penger. 

De to største eierne har skutt inn 26 millioner kroner i frisk kapital, og konvertert 182 millioner i gjeld slik at selskapet endelig er gjeldfritt.

Ned 99,5 prosent

Men det har kostet resten av aksjonærene dyrt. Med børsen i sikte ble det i 2012 gjort emisjoner opp mot 50 kroner aksjen. Selv om produktet har vist seg å virke, har det vist seg vanskelig for en ny aktør å få innpass på et stort verdensmarked, og nå er aksjekursen 0,25 – ned 99,5 prosent.

Skuffede aksjonærer har måttet innse at salget ikke har tatt seg opp, samtidig som finansielle utfordringer har presset selskapet. 

SATSER FORTSATT: Morten Bergesen har fortsatt ikke gitt opp Agrinos, og konverterer all gjeld samtidig som han skyter inn nye, friske penger. Foto: Privat

Vinteren 2018 skjøt hovedeierne inn nye penger til en aksjekurs på 6. Påfølgende høst ble kursen kuttet til 3 samtidig som Bergesen og Manor lånte inn penger til 24 prosent rente.

Vil gifte seg

Senere er det gjort refinansieringer på kurser mellom 1 og 1,50. 

Den hittil siste refinansieringen til 25 øre priser selskapet som er blitt tilført 1,5 milliarder kroner til kun 66 millioner.

Selv om de har lyktes med teknologien, har realiteten dermed sunket inn for ledelse og eiere. Nå har de begynt å se seg om etter andre strategier for å realisere verdiene som ligger i teknologien.

Alternativet med å kjøre videre alene, skal etter det Finansavisen forstår ikke være like aktuelt lenger. Et annet alternativ er en avvikling av selskapet, hvilket ikke vil frembringe de store verdiene.

GRÜNDER UTE: Kjetil Bøhn var mannen bak Agrinos, men er forlengst ute av både selskap og aksjonærliste. Foto: Iván Kverme

Storeier stemte imot alt

De to alternativene som fremstår mer attraktive handler om å selge selskapet og/eller teknologien til en annen aktør som allerede har innpass i gjødselmarkedene i verden, og som vil kunne utnytte teknologien bedre.

Det mest attraktive kan imidlertid være å forsøke å inngå i en allianse sammen med en annen av de store aktørene, og på den måten klare endelig å kommersialisere Agrinos.

I tillegg til Bergesen og Manor er russisk-eide EuroChem den tredje store eieren i Agrinos. EuroChem har markert motstand til hele refinansieringen ved å stemme mot samtlige forslag, uten at de har klart å få med seg andre på det.

Agrinos-ledelsen er samtidig gitt tegningsretter til å kjøpe 5 prosent av selskapet til dagens aksjekurs i hele fem år frem i tid. Tidsverdien av noe slikt er åpenbart skyhøy. 

EuroChem stemte mot også dette.

agrinos
morten sigval bergesen
kjetil bøhn
Nyheter
Landbruk