Ola Haugen påstår konsesjonsavslag er personlig motivert

Wikborg Rein-partner Ola Haugen hevder han nektes konsesjon for Staur Gård på grunn av hvem han er, og klager avslaget til Fylkesmannen.

GIR SEG IKKE: Wikborg Rein-partner Ola Haugen godtar ikke avslaget om konsesjon i formannskapet i Stange, og har sendt en klage over lokalpolitikerens vedtak til Fylkesmannen i Innlandet. Foto: Oliver Orskaug
Landbruk

11. mars sa flertallet i formannskapet i Stange kommune nei til å gi partner Ola Haugen i advokatfirmaet Wikborg Rein konsesjon for Staur Gård.

I november i fjor bød han 61 millioner kroner for praktgården langs Mjøsas bredder i Stange. Taksten var 44 millioner, mens kommunedirektøren i Stange satt landbruksverdien til 39 millioner.

Det er en differanse på 22 millioner kroner opp til hva Haugen vil betale.

Begrunnelsen i vedtaket om å nekte ham konsesjon var at lokalpolitikerne i formannskapet mente prisen Oslo-advokaten har budt er for høy i forhold til den forretningsplanen han har presentert dem.

Tar mannen, ikke ballen

Senterpartiet, som fikk med seg Høyre, Frp og SV til å nekte Haugen konsesjon, mener 61 millioner kroner er en for høy pris for å kunne forsvare inntektene gården gir.

I vedtaket de fattet ber også lokalpolitikerne om at landbruksdepartementet, som er selger av Staur Gård, finne en kjøper med en realistisk forretningsplan.

Haugen reagerer på vedtaksformuleringen. 

I sin klage til Fylkesmannen i Innlandet, skriver han at det kan «etterlate inntrykk av at det er kjøper og ikke avtalt kjøpesum det reageres mot, og at det er inntektene fra gården og ikke kjøpesummen som skal «forsvares» i konsesjonssaken.»

FORBAUSET: Senterpartiets gruppeleder i Stange, Aasa Gjestvang, synes det er rart at Ola Haugen tror de stemte nei for konsesjon på grunn av hvem han er. Hun sier prisen for gården var bakgrunnen for avslaget. Foto: Oliver Orskaug

Forbausende argumentasjon

Hans påstand er stikk i strid med hva Senterpartiets gruppeleder Aasa Gjestvang hevder.

Etter formannskapsmøtet sa hun til Finansavisen at hennes syn på saken ikke hadde noe med at Haugen er advokat uten jordbrukserfaring.

«Hans planer forsvarte ikke en pris på 61 millioner kroner. Om han hadde lagt frem noen bedre regnestykker, kunne jeg kanskje stemt ja», sa Gjestvang til Finansavisen.

Når Haugen nå mener at avslaget går på ham som person, så blir Gjestvang nærmest målløs i et intervju med Stangeavisa.

– Nei, vet du hva… Jeg ble overrasket over at han skriver dette. Det er prisen vi reagerer på. Dette handler på ingen måte om han som person, sier hun til lokalavisen.

Nå håper hun klagesaken ender med samme konklusjon som i formannskapet, og poengterer at flertallet fryktet at en høy pris som ikke kan forsvares i gårdsdriften, skaper presedens for senere konsesjonssaker. 

Senterpartiet mener da at lokale bønder ikke vil ha råd til å kjempe om de mest attraktive jordbrukseiendommene i Innlandet.

Haugen har gitt klart uttrykk i flere dokumenter at han egentlig ikke ønsker å bo på Staur Gård. Men etter møter med kommunen har han godtatt en utsettelse på innflytting på tre år, etter å ha fått beskjed av kommunaldirektøren i Stange om at fem års utsettelse ikke kom på tale.

350 prosent resultatvekst 

For å forsvare differansen på 22 millioner kroner, som er summen mellom kommunens vurdering av landbrukseiendomsverdien og hva Haugen bød, vil han øke inntektene fra overnattingsvirksomheten på Staur.

Han mener i første omgang at omsetningen kan økes fra 7,4 til 10 millioner kroner, en vekst på 35 prosent. Inntekstveksten, sammen med andre tiltak, tror han vil snu et underskudd på 600.000 kroner til et overskudd etter skatt på mellom 1 og 1,5 millioner kroner.

Det vil med andre ord være en resultatforbedring på inntil 2,1 millioner kroner eller 350 prosent.

Samtidig skal han også investere mange millioner kroner i gården. Vedlikehold er beregnet til å koste nesten 750.000 kroner årlig de neste ti årene. I tillegg kommer utgifter til påkrevd brannsikring samt at det vil koste å ta vare på de kulturhistoriske verdiene på Staur Gård.

Vil utdype sine planer 

På et punkt i sin klage til Fylkesmannen kommer likevel Haugen lokalpolitikerne i formannskapet i Stange i møte. Han skriver at han gjerne konkretiserer ytterligere sine planer for gården, om ønskelig.

Det var nettopp det Senterpartiet etterlyste da de sa nei til å gi konsesjon i første omgang.

Finansavisen har bedt Ola Haugen om en kommentar til denne saken, men han har ikke respondert.

ola haugen
aasa gjestvang
senterpartiet
staur gård
wikborg rein
stange kommune
landbruksdepartementet
konsesjonsplikt
fylkesmannen i innlandet