Matrekyl etter flere måneder med corona

For korn peker pilene imidlertid nedover. Produksjonen er på vei mot ny rekord i år.

DYRERE BLITT: Sukkerprisene stiger typisk med høyere oljepriser. Foto: Dreamstime
Landbruk

De globale matprisene steg i juni for første gang siden starten på året, opplyser FNs ernærings- og landbruksorganisasjon, FAO. Deres matprisindeks, som reflekterer prisutviklingen for flere ulike råvarer, var i gjennomsnitt på 93,2 poeng i juni.

Det utgjør en oppgang på rundt 2,4 prosent fra mai.

Det var prisene på vegetabilske oljer, sukker og meieriprodukter som drev utviklingen, mens prisene på korn og kjøtt fortsatt ble tynget av coronapandemien.

I mai falt FAO-indeksen for fjerde måned på rad, tynget av nesten samtlige kategorier. Meierivarer, vegetabilske oljer, korn og kjøtt hadde alle nedgang, mens sukkerprisene steg.

Olje- og sukkerhopp

I juni steg underindeksen for vegetabilske oljer med 11,3 prosent, løftet av bedring i den globale etterspørselen for palmeolje, mens den for meierivarer var opp 4,0 prosent.

Sukkerprisene steg 10,6 prosent i juni, påvirket av prisutviklingen for råolje. Når oljeprisen synker, gir det typisk økt produksjon av sukker fremfor etanol, spesielt i Brasil. Og omvendt.

Kornproduksjonen mot ny rekord

For korn og kjøtt ble det imidlertid fall i juni.

Prisene falt 0,6 prosent for begge kategorier.

Kornprisene ble blant annet svekket av utsiktene for den globale kornproduksjonen. Ifølge FAO estimeres det at den når nytt rekordnivå i år, på 2.790 millioner tonn. Det utgjør en oppgang på 9,3 millioner tonn fra 2020-prognosen i mai. Kornproduksjonen ser dermed ut til å overstige rekordvolumet fra 2019 med opp mot 3 prosent.

fn
fao
landbruk
matpriser
coronapandemien
coronakrisen
covid-19
coronavirus
vegetabilsk olje
sukker
meieriprodukter
korn
hvete
kjøtt
storfe
oljepris
brasil
palmeolje
Nyheter
Landbruk
Børs