SpareBank 1 Markets-toppene Eirik Lilledahl og Jarand Lønne rister på hodet av politisk dobbeltmoral etter Ola Mæles skogsalg i Namdalen

– Å innføre priskontroll for å forhindre utenlandsk eierskap av skogen blir som å skyte spurv med kanon, sier SpareBank 1 Markets-topp Eirik Lilledahl.

UENIGHET: Marit Arnstad i Senterpartiet vil hindre at skog kan selges til utlendinger. Det synes ikke SpareBank 1 Markets er en gode ide, og mener det ødelegger dynamikken i bransjen. Foto: Eivind Yggeseth
Landbruk

I forrige uke skrev Finansavisen at investor Ola Mæle casher inn mellom 500 og 550 millioner kroner på salg av 591.000 mål med skog i Namdalen.

Kjøperen er den tyske stiftelsen LAM Land Und Forstwirtschaft, som brukte SpareBank 1 Markets som rådgiver.

I kjølvannet av skogsalget har det vært sterke reaksjoner i media. Til Finansavisen uttalte Senterpartiets Marit Arnstad at hun vil innføre konsesjonsplikt for å eie skog, også for aksjeselskaper. Hun skulle også gjerne sett at staten hadde kjøpt Mæles skog.

«Jeg synes det er veldig uheldig at vi selger norske skogressurser ut av landet. Nå selger vi til tyske interesser, men i neste omgang kan det være til en kinesisk interesse. Dét er utfordringen», sa hun.

– Det er overraskende

I dag eier privatpersoner rundt 77 prosent av landets produktive skogareal, mens aksjeselskaper sitter på rundt 6 prosent. Staten besitter 9 prosents eierskap.

Hos SpareBank 1 Markets satser corporate finance-avdelingen knallhardt på bærekraftig finans og naturressurser. Eirik Lilledahl, leder for bærekraftig finans, og Jarand Lønne, leder for naturressurser, i meglerhuset rister på hodet over kritikken fra politikerhold.

KRITISKE: Leder for naturressurser Jarand Lønne (t.v.) og leder for bærekraftig finans Eirik Lilledahl i SpareBank 1 Markets, mener eierbegrensninger vil være skadelig for dynamikken i skogbransjen. Foto: Lasse Lerdahl / Fotograf Ørnelund AS

– Det er overraskende at politikere vil at skogeiere skal bli tvunget til å selge til under markedspris. Da vi var rådgivere for LAM var Statskog med i prosessen, men nådde ikke opp i budrunden, sier Eirik Lilledahl.

– Det blir dobbeltmoralsk å forhindre utlendinger fra å eie infrastruktur og skog i Norge, når oljefondet investerer tungt i utenlandsk infrastruktur, sier Jarand Lønne.

Sist gang det ble gjennomført en stor skogtransaksjon med et aksjeselskap i Norge, var i 2010 da Borregaard Skoger ble solgt til Statskog.

– Det er ingenting som tyder på at vi er i ferd med å selge skogen ut av landet i stort monn. Å innføre priskontroll for å forhindre utenlandsk eierskap av skogen blir som å skyte spurv med kanon, sier Lilledahl.

Det er ingenting som tyder på at vi er i ferd med å selge skogen ut av landet i stort monn
Eirik Lilledahl, SpareBank 1 Markets

Frigjør kapital

SpareBank 1 Markets-duoen tror eierbegrensninger vil være skadelig for transaksjonsmarkedet, og for dynamikken i skogbransjen og næringene nedstrøms. Disse er viktige for det grønne skiftet.

– Dersom en skogeier vil selge for å bruke kapitalen på andre investeringer, blir det fort fristende å vente med salget i påvente av at en eventuell priskontroll oppheves, sier Lilledahl.

Rådgiverne mener at Mæles salg i Namdalen utartet seg svært hensiktsmessig, siden investoren beholder 140.000 mål hvor Skorovas Fjellandsby er igangsatt. Her skal investoren bygge opp et «Nordtrøndersk Sjusjøen» med inntil 1.000 hytter.

– Nå får plutselig Mæle frigjort kapital for å satse på dette prosjektet, mens tyske LAM kan gå inn å investere enda tyngre i industriell skogdrift. Det er ingen grunn til å tro at stiftelsen vil opptre noe annerledes enn hva en norsk eier ville gjort, sier Lønne.

Negativt korrelert

SpareBank 1 Markets mener det er viktig at skogbransjen har et dynamisk eierskap, og gjerne norsk, som igjen vil bidra positivt til nedstrømsaktivitetene i Norge, som blant annet omfatter Norske Skog, Borregaard og Moelven Industrier.

– Se på hvor stor skogbransjen er i Sverige og Finland. Der er det også mye større nedstrømsnæringer, sier Lilledahl.

Som investeringsobjekt er skog spesielt interessant for pensjonsfond, som ikke er avhengig av en høy løpende kontantstrøm.

– Historikk fra USA viser at skog og aksjemarkedet ofte er negativ korrelert. I perioder med et fallende aksjemarkedet har prisen på skog gjerne steget. Det er en «safe haven»-aktivaklasse, litt på samme måte som gull, sier Lønne.

Forsvarer nasjonalt eierskap

– Senterpartiet ser ikke på skogressursene som en alminnelig investering som gull eller infrastruktur. Vi ønsker lokale og nasjonale eiere til våre naturressurser enten det er vannkraft, jord eller skog. Jeg har forståelse for at meglere gjerne vil bidra til kjøp og salg, men det er de folkevalgtes ansvar å legge rammene for forvaltningen av våre naturressurser, sier Marit Arnstad i Senterpartiet, og fortsetter:

– Prosentsammenligning av hvem som eier skog sier svært lite. De 77 prosentene som eies av private eiere i Norge er de små skogeiendommene på noen hundre dekar. De 6 prosentene som eies av A/S er de store skogeiendommene. Det er disse store eiendommene vi risikerer å selge ut av landet og SP har derfor foreslått en strengere regulering av salg av skog eid i aksjeselskap.

ola mæle
sparebank 1 markets
Jarand Lønne
Eirik Lilledahl
Nyheter
Landbruk