Kalera kuttet i emisjon før Merkur-notering

Bjørge Gretland og Stein Erik Hagens Kalera valgte å kutte i emisjonen, men suser inn på Merkur Market allerede onsdag denne uken.

PÅ BØRS: Styreleder Bjørge Gretland går på Merkur Market med Kalera etter å ha hentet 930 millioner i en emisjon. Foto: Privat
Landbruk

Kalera har gjennomført en emisjon på 930 millioner kroner, og går nå rett på Merkur Market etter å ha vært notert i gråmarkedet i store deler av 2020. Hvis alt går etter planen vil Bjørge Gretland ringe i børsbjellen onsdag 28. oktober.

Det skjer etter at selskapet har gjort en emisjon på 100 millioner dollar, tilsvarende 930 millioner kroner. Det inkluderer en overtildelingsopsjon på 3,1 millioner aksjer til en verdi av 93 millioner kroner lånt av styreleder Bjørge Gretlands selskap, Convexa.

STOR EIER: Stein Erik Hagen har satset hardt på Kalera, og er stor aksjonær. Foto: Iván Kverme

Taus om overtegning

Emisjonen skjedde etter turbulente dager på Merkur Market der en rekke nynoteringer falt markert i kurs. 

Bjørge Gretland ønsker ikke å gå i detalj når det gjelder tegningen i Kalera-emisjonen.

Vi valgte å gjøre en tildeling på totalt 930 millioner inkludert greenshoe ut fra en samlet vurdering fra tilretteleggerne
Bjørge Gretland

– Emisjonen var overtegnet uten at vi hadde tenkt å offentliggjøre noen detaljer rundt dette. Vi er veldig godt fornøyd med at vi gjennom et kort roadshow har fått inn store fond rundt fra de fleste verdensdeler, sier Gretland.

Tegningslisten skal inkludere en rekke institusjonelle investorer fra Norge og Norden samt resten av Europa, Storbritannia, USA og Australia.

EKSPANDERER: Kalera-sjef Daniel Malechuk. Foto: Kalera

Kuttet i emisjonen

I den opprinnelige planen skulle det hentes inn 930 millioner kroner med tillegg av en overtildelingsopsjon på 93 millioner. Nå er denne likevel inkludert i de 930 millionene.

– Vi var godt overtegnet utover både 930 millioner og greenshoe på 93 millioner. Vi valgte å gjøre en tildeling på totalt 930 millioner inkludert greenshoe ut fra en samlet vurdering fra tilretteleggerne, sier Bjørge Gretland.

Reduksjonen utgjør følgelig 93 millioner kroner i forhold til opprinnelig plan.

Kaleras virksomhet handler om etasjevis dyrking av salat- og krydderplanter i lukkede drivhus med optimal næring og lys samt dramatisk redusert vannforbruk.

Har hentet 1,5 milliarder

Kalera har hentet inn 60 millioner dollar gjennom emisjoner tidligere i år, slik at de totalt har hentet inn 1,5 milliarder kroner. Selskapet har følgelig ingen gjeld.

Pengene fra emisjonen er øremerket selskapets vekst gjennom nye produksjonsenheter i USA og internasjonalt.

– Det har vært noen utbytterike uker hvor vi har møtt investorer, og vi er glade for å se interessen for Kalera i kapitalmarkedet og utsiktene for fortsatt ekspansjon. Vi er på vei til å bli en verdensledende aktør innen vertikalt landbruk som kan levere ferske, lokaldyrkede grønnsaker på et nasjonalt nivå i USA. I dag har vi to anlegg i Orlando, og i løpet av 2021 vil vi åpne i Atlanta, Houston og Denver. Med den nye kapitalen kan vi realisere vår vekstplan, hvor vi også har internasjonale ambisjoner, sier adm. direktør Daniel Malechuk i Kalera.

kalera
breaking
Nyheter
Landbruk
Børs