Kan tjene stort på børsfiasko

Børsdebutanten Kalera har stupt 27 prosent i verdi første børsdag. Men jo mer aksjen faller i kurs, jo større gevinst kan Kalera innkassere.

HOVEDEIER: Bjørge Gretland må belage seg på at Arctic Securities bruker en kursstabiliseringsopsjon og støttekjøper med begge hendene. Foto: Privat
Landbruk

En dårlig børsdebut lå i kortene da Kalera gjorde milliardemisjon akkurat da investorer var på full fart ut av de nynoterte ESG-selskapene som har fosset til Merkur Market. Men Kalera klarte å gjøre plasseringen på 930 millioner kroner - dog etter å ha gjort et kutt i emisjonsstørrelsen.

For der det var planlagt å hente 930 millioner i frisk kapital pluss en kursstabiliseringsopsjon på 93 millioner, ble det hentet 930 millioner inkludert denne opsjonen.

Nettopp denne opsjonen kan nå bidra til å gi Kalera et solid plaster på såret når selskapet kan kjøpe tilbake billige aksjer til 22 kroner på børsen etter tidligere å ha solgt de samme aksjene for 30 kroner.

Arctic bestemmer

Kursstabiliseringsprogrammet fungerer nemlig slik: Kalera lånte 3,1 millioner aksjer av hovedeier Bjørge Gretlands investeringsselskap Convexa. Aksjene ble solgt i forbindelse med emisjonen til 30 kroner stykket, og innbragte 93 millioner kroner.

Pengene skulle kunne brukes til å kjøpe tilbake aksjer i markedet hvis børsnoteringen ble så svak at det var behov for støttekjøp. Og det var det til gangs i det Kalera-kursen stupte 27 prosent onsdag morgen.

Det er Arctic Securities som styrer denne kursstabiliseringsopsjonen, og bestemmer når og hvor mye som skal kjøpes over en periode på 30 dager etter notering. Men hvis de vil blidgjøre egne kunder som nå sitter med store tap etter å ha bitt på børsnoteringen, bør de kjøpe så mye de kan.

Hvis børsnoteringen hadde blitt en suksess, ville de latt være å kjøpe, og utstedt nye aksjer til Bjørge Gretland.

25 millioners gevinst

Nå må Bjørge Gretland belage seg på at Arctic bruker kursstabiliseringsopsjonen og støttekjøper med begge hendene. Det betyr at Bjørge Gretland får tilbake sine aksjer, som ikke lenger har en verdi på 93 millioner, men bare 68 millioner.

Gevinsten som oppstår ved at man har solgt aksjer for 30 kroner stykket, og kjøper tilbake for 22 kroner stykket, slik at en samlet gevinst av 3,1 millioner aksjer blir på 25 millioner kroner, skal tilfalle Kalera selv.

Børsfiaskoen kan følgelig medføre en solid bokført aksjegevinst for Kalera.

Kalera oppgir likevel at Arctic ikke er forpliktet til å benytte stabiliseringsopsjonen. Én uke etter børsnoteringen er Arctic forpliktet til å opplyse om i hvilken grad stabiliseringsprogrammet er tatt i bruk.

Aksjer må uansett leveres tilbake til Bjørge Gretland. Dette kan enten gjøres ved å kjøpe tilbake aksjer i markedet eller ved å utstede nye aksjer. Velges sistnevnte betyr det at Kalera beholder hele emisjonsprovenyet på 930 millioner uten å bokføre aksjegevinst.

kalera
bjørge gretland
arctic securities
Nyheter
Landbruk
Børs