Rekordresultater i Felleskjøpet

Felleskjøpet Agri leverer et av sine beste resultater noensinne.

REKORDRESULTAT: Alle divisjonene i Felleskjøpet Agri forbedret sine resultater i fjor, og datterselskapene Granngården, Cernova og Nelson Garden leverer solid i sine markeder. Foto: Felleskjøpet
Landbruk

FKOV

Alle divisjonene i Felleskjøpet Agri forbedret sine resultater i fjor.

Konsernet økte omsetningen i 2020 til 17,3 milliarder kroner mot 16,2 milliarder kroner året før. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) endte på 1 milliard kroner i 2020, en økning fra 730 millioner kroner i 2019. Det er rekord. 

Driftsresultatet endte på 621,6 millioner kroner i 2020, opp fra 371,8 millioner kroner året før, mens resultat før skatt ble 368,8 millioner kroner i 2020. 

– Konsernet, og landbruket i sin helhet, har klart seg godt gjennom pandemien. Felleskjøpet har lykkes med å sikre livsviktige leveranser til landets matproduksjon i hele 2020, og gode resultater bidrar til at vi kan investere ytterligere i norsk landbruk, sier konstituert konsernsjef Terje Johansen, i en melding.

Utfordrende

Gjennom 2020 har lønnsomheten knyttet til kraftfôr, korn og plantekultur bedret seg som følge av god drift. 

– Vi har lykkes med å bedre kjernedriften vår, og med godt markedsarbeid i landbruksvirksomheten opplever vi en økning i driftsresultat mot fjoråret på dette området. Totalmarkedet for traktor har derimot vært utfordrende med et fall på rundt 20 prosent, og vi er ikke fornøyde med vår andel, sier Johansen, og fortsetter:

– John Deere skal være markedsleder i Norge. Samtidig har vi god fremgang på ettermarked, noe som har bidratt til at divisjonen totalt sett har bedret sitt driftsresultat.

Bidrar sterkt

Felleskjøpet har en utstrakt detaljhandelsvirksomhet i Norge og Sverige med over 100 butikker i hvert land. Omsetningen alene innen detaljhandelen i konsernet har økt med 733 millioner kroner mot 2019, og bidrar sterkt til konsernets resultat. 

Fremgangen har vært god i begge land, med en vekst i omsetning på 13 prosent i Granngården i Sverige og 8 prosent i Felleskjøpets butikker i Norge. Driftsresultatet for detaljhandel samlet i Norden forbedret seg med 108 millioner kroner. 

– Resultatene kommer som følge av bedret butikkdrift gjennom flere år, og investeringer i våre netthandelsløsninger. Vi ser også en coronaeffekt ved at kundene har brukt mer penger i hjemlandet gjennom sommerhalvåret enn tidligere, kombinert med at interessen for hage og dyrking generelt har økt i befolkningen, sier Johansen.

Omsetningen i nettbutikkene økte med over 40 prosent i både Norge og Sverige i 2020.

Felleskjøpet Agri

(Mill. kr)20202019
Driftsinntekter17.28216.176
Driftsresultat
621,6371,8
Resultat før skatt368,8119,6
Resultat etter skatt305,053,7