Flere flyr British

Men det er likevel litt bedre plass på flyene.

Kultur

Desember-tallene fra British Airways er klare, og disse viser en fremgang i antallet passasjerer på 3,2 prosent fra tilsvarende måned året før. Dette ifølge Reuters.Kabinfaktoren falt imidlertid tilbake 0,6 prosentpoeng til 72,7 prosent.

Nyheter
Børs