Flere på Bastø-ferjen

Bastø Fosen melder om trafikkøkning på strekningen Moss-Horten.

Kultur

I 2004 fraktet Bastø Fosen AS 1.259.821 kjøretøyer og 2.551.774 personer mellom Moss og Horten. Dette er en økning på 4,8 prosent for antall kjøretøyer og 3,1 prosent for antall personer i 2004 i forhold til 2003. I 2004 fraktet Bastø Fosen AS 1.259.821 kjøretøyer og 2.551.774 personer mellom Moss og Horten. Dette er en økning på 4,8 prosent for antall kjøretøyer og 3,1 prosent for antall personer i 2004 i forhold til 2003. Stengingen av Oslofjordforbindelsen i begynnelsen av 2004 medførte at det meste av trafikkveksten var i første kvartal 2004.

Nyheter
Børs