I desember 2004 økte antallet biler (pbe) som ble fraktet med HSD sine ferjer med 7,8 prosent i forhold til samme periode året før. Passasjerantallet økte med 3,1 prosent i perioden. I desember 2004 økte antallet biler (pbe) som ble fraktet med HSD sine ferjer med 7,8 prosent i forhold til samme periode året før. Passasjerantallet økte med 3,1 prosent i perioden. For året 2004 økte antallet biler med 2,3 prosent, mens passasjerantallet økte med 0,8 prosent. Det ble totalt fraktet 4.481.635 personbilenheter og 6.725.928 passasjerer med HSD-ferjene i 2004.