Snømengdene øker fortsatt i høyereliggende områder, og er nå langt over normalen for landet sett under ett, opplyser NVE. Sist uke var økningen størst i høyereliggende deler av Vestlandet. Mildværet har også denne uka gitt betydelig smelting i Sør-Norge og i Trøndelag. Snømengdene øker fortsatt i høyereliggende områder, og er nå langt over normalen for landet sett under ett, opplyser NVE. Sist uke var økningen størst i høyereliggende deler av Vestlandet. Mildværet har også denne uka gitt betydelig smelting i Sør-Norge og i Trøndelag. Fra og med Hordaland i sør til og med Troms i nord er det stort sett mer snø enn normalen. Sørlige deler av Østlandet har betydelig mindre snø enn normalen.