Mer snø enn normalt

Snømengdene øker stadig og er nå godt over normalen for landet sett under ett.

Kultur

Sist uke var økningen størst i sørlige deler av Nordland, nord i Nord-Trøndelag og i høyereliggende deler av Vestlandet, opplyser NVE. Sist uke var økningen størst i sørlige deler av Nordland, nord i Nord-Trøndelag og i høyereliggende deler av Vestlandet, opplyser NVE. . Det har vært noe smelting i lavereliggende områder i Sør-Norge. Fra og med Hordaland i sør til og med Troms i nord er det stort sett mer snø enn normalen. Det er også mer snø enn normalen i lavereliggende områder i Rogaland og på Sørlandet, selv om snømengdene her er små.Les mer her.

Nyheter
Børs