Skipsmeglere gir penger

Skipsmegler Peter M. Anker ber shippingnæringen støtte hjelpearbeidet i Sørøst-Asia.

Kultur

R. S. Platou Shipbrokers, ledet av Peter M. Anker, og de ansatte gir 500.000 kroner til Røde Kors i forbindelse med flodbølgekatastofen i Sørøst-Asia. R. S. Platou Shipbrokers, ledet av Peter M. Anker, og de ansatte gir 500.000 kroner til Røde Kors i forbindelse med flodbølgekatastofen i Sørøst-Asia. - Shipping er den norske næringen som har flest ansatte i Sørøst-Asia. Mange sjøfolk som arbeider ombord i norskeide skip, er bosatt i områder som er berørt av flodbølgekatastrofen. Dette, i tillegg til det rent menneskelige aspektet, gjør det naturlig at norsk shipping nå stiller opp og bevilger penger, sier Anker til DN.

Nyheter
Næringsliv