Norwegian fraktet i januar 159.308 passasjerer mot 129.879i januar 2004. Dette gir en økning på 29.429 passasjerer, tilsvarende 23 prosent og en vekst i passasjertrafikken (RPK) på 48 prosent.Kabinfaktoren falt samtidig med to prosentpoeng til 64 prosent i samme periode.Utenlands var kabinfaktoren 67 prosent. Det er en oppgang på 11 prosentpoeng fra desember 2003.
Oppsummert inneholder trafikkrapporten følgende:
    Den totale passasjertrafikk (RPK) i perioden økte med 48% Den totale passasjertrafikk (RPK) i perioden økte med 48% i forhold til januar 2004. i forhold til januar 2004.Kabinfaktoren var i perioden 64% mot 66% i januar 2004, Kabinfaktoren var i perioden 64% mot 66% i januar 2004, en reduksjon på 2 prosentpoeng. en reduksjon på 2 prosentpoeng.For januar forventer selskapet en yield i størrelsesorden For januar forventer selskapet en yield i størrelsesorden NOK 0,78 sammenlignet med rapporterte NOK 0,81 i desember.NOK 0,78 sammenlignet med rapporterte NOK 0,81 i desember.
Hele trafikkrapporten her.