Ferske tall fra SSB viser at det fant sted 1,28 millioner overnattinger ved norske overnattingssteder i januar i år, seks prosent flere sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Bare i 1999 har det vært flere overnattinger i januar. Ferske tall fra SSB viser at det fant sted 1,28 millioner overnattinger ved norske overnattingssteder i januar i år, seks prosent flere sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Bare i 1999 har det vært flere overnattinger i januar. Antallet norske overnattinger økte fire prosent, utenlandske 11 prosent.Hotellene økte antall overnattinger med fem prosent til 1,03 millioner. Norske overnattinger økte fire prosent, utenlandske seks prosent. Danskene økte mest - med 11 prosent til 85.000, men alle de andre utenlandsmarkedene økte også.