Kraftig Norwegian-vekst

Norwegian melder om kraftig trafikkvekst. Og enda bedre: Flyene fylles mye bedre.

Kultur

Norwegian fraktet i mars 207.795 passasjerer, mot 135.694 i mars 2004, som gir en økning på 72.101 passasjerer (53 prosent). Den totale passasjertrafikk (RPK) i perioden økte med 74 prosent i forhold til mars 2004. Norwegian fraktet i mars 207.795 passasjerer, mot 135.694 i mars 2004, som gir en økning på 72.101 passasjerer (53 prosent). Den totale passasjertrafikk (RPK) i perioden økte med 74 prosent i forhold til mars 2004. Kabinfaktoren var i perioden 72 prosent, mot 62 prosent i mars 2004, en økning på 10 prosentpoeng. Innenlands var kabinfaktoren 73 prosent, sammenlignet med 61 prosent i mars 2004. Utenlands var kabinfaktoren 71 prosent, mot 64 prosent i mars 2004.For mars forventer selskapet en yield i størrelsesorden 0,81 kroner, sammenlignet med rapporterte 0,80 kroner i februar.

Nyheter
Børs