VIA Travel Group ASA blir tatt opp til notering på SMB-listen i morgen. Tickeren blir, ikke overraskende, VIA. Pålydende blir på 10 kroner, mens en børspost blir på 200 aksjer. Totalt antall aksjer vil være 13.634.754. VIA Travel Group ASA blir tatt opp til notering på SMB-listen i morgen. Tickeren blir, ikke overraskende, VIA. Pålydende blir på 10 kroner, mens en børspost blir på 200 aksjer. Totalt antall aksjer vil være 13.634.754. VIA Travel Group ASA er klassifisert av MSCI (Morgan Stanley Capital International) og S&P (Standard & Poors) som 25301020 - Hotels, Resorts & Cruise Lines i GICS (Global International Classification Standard)