Disse er mest utro

14 prosent velger å ha en elsker eller elskerinne. For Krf-velgere er andelen bare 3 prosent. Dette er de som er mest utro.

Har du hatt en elsker eller elskerinne? Det er et av spørsmålene i en undersøkelse MMI har utført for Dagbladet.Den viser at 28 prosent av den norske befolkning har vært utro, mens 14 prosent har eller har hatt en elsker eller elskerinne. 15 prosent av mennen og 13 prosent av kvinnene.Flest finner vi i Nord-Norge, der prosenandelen er 16. Lavest er andelen i Trøndelag, med 10 prosent.Og det er de med høy inntekt som er mest tilbøyelig til ta en elsker eller elskerinne. For de som tjener mer enn 800.000 kroner i året er andelen 23 prosent. For de som tjener under 300.000 kroner er andelen "bare" 11 prosent, viser undersøkelsen.I følge Dagbladet er andelen av de som jobber i bank og forsikring 18 prosent, mens andelen for de som jobber i forretning med tjenesteyting ikke er høyere enn 7 prosent. I helse/sosial er andelen 16 prosent.Og det er Arbeiderpartiets velgere som høyest andel, mens de som stemmer på Krf bare representerer en andel på 3 prosent.