Flere blir samboere

SSB rapporterer om flere samboerskap og færre ekteskap .

Innslaget av samboere har endret seg lite blant de yngste (20-24 år) siden slutten av 1980-tallet. I alle andre aldere har det vært en jevn økning. Antallet gifte går ned, men fortsatt er ekteskapene i klar majoritet, melder Statistisk sentralbyrå. Innslaget av samboere har endret seg lite blant de yngste (20-24 år) siden slutten av 1980-tallet. I alle andre aldere har det vært en jevn økning. Antallet gifte går ned, men fortsatt er ekteskapene i klar majoritet, melder Statistisk sentralbyrå. Forholdet mellom samboerskap og ekteskap er om lag en til fire. Av alle som levde i samliv i 2002-2004, var 26 prosent samboere og 74 prosent gifte. Tilsvarende tall for 1993-1995 var 19 og 81 prosent. Alle de nevnte tallene gjelder for kvinner og menn 20-79 år.Regnet av alle kvinner, det vil si enten de levde i samliv eller ikke, er det forholdsvis flest samboere blant dem som er i siste halvdel av 20-årene, nærmere bestemt 40 prosent. Noe mindre innslag av samboere er det blant de litt yngre og litt eldre kvinnene, henholdsvis 32 prosent (20-24 år) og 35 prosent (30-34 år).