Skistar får kjøpe i Trysil

Konkurransetilsynet gir Skistar lov til å kjøpe skianlegg i Trysil. (Oppdatert)

Konkurransetilsynet har i dag besluttet å godkjenne SkiStars kjøp av Norges største skianlegg i Trysil. Etter kjøpet har SkiStar 50 prosent av markedet i Sverige og 28 prosent av markedet i Norge. Konkurransetilsynet har i dag besluttet å godkjenne SkiStars kjøp av Norges største skianlegg i Trysil. Etter kjøpet har SkiStar 50 prosent av markedet i Sverige og 28 prosent av markedet i Norge. Siste: Konkurransetilsynet har lagt ut beslutningen på sine hjemmesider.Her er hele meldingen:"Griper ikke inn mot SkiStarKonkurransetilsynet griper ikke inn mot SkiStars kjøp av Trysilfjellet. Avgjørelsen bygger på en samlet vurdering av hvordan kjøpet vil påvirke konkurransen i alpinmarkedet.Konkurransetilsynet varslet 10. oktober 2005 at det kunne være aktuelt å gripe inn mot SkiStar ABs kjøp av Trysilfjellet. På bakgrunn av opplysningene som forelå ved varselet, var det tilsynets første vurdering at oppkjøpet ville begrense konkurransen i markedene for salg av heiskort til helge- og ukesturister.Etter tilsynets varsel om inngrep har SkiStar lagt frem nye opplysninger som ytterligere belyser saken og virkningene av kjøpet. SkiStar har også utdypet sine synspunkter i møter med Konkurransetilsynet.Konkurransetilsynet har i tillegg innhentet informasjon fra en rekke andre aktører i markedet, særlig vedrørende alpinanleggenes muligheter til å utvide sine anlegg. Det fremkommer at det har vært foretatt forholdsvis omfattende investeringer og utbygginger i eksisterende anlegg de siste fem årene. Utbygginger av andre alpinanlegg i markedet vil øke deres konkurransekraft og begrense mulige negative virkninger av SkiStars oppkjøp.Nye opplysninger tilsier også at valgmulighetene for en del kunder er større enn hva tilsynet la til grunn i varselet. Det er en stor andel utenlandske kunder i Trysil. Opplysningene underbygger at en stor del av disse kundene anser alpinanlegg i andre land enn Norge og Sverige som reelle alternativer. Eksistensen av slike alternativer bidrar til å begrense SkiStars muligheter til å øke prisene i sine anlegg etter oppkjøpet.Basert på en grundig vurdering av konkurransesituasjonen i alpinmarkedet, finner Konkurransetilsynet at SkiStar nærmer seg grensen for hvor store de kan bli i dette markedet, men at det i denne saken ikke er tilstrekkelig grunnlag etter konkurranseloven til å forby SkiStars kjøp av Trysilfjellet.Konkurransetilsynet griper derfor ikke inn mot oppkjøpet."