Sporveien frigjør 500 mill.

Oslo Sporveiers egen pensjonsordning ble for dyr. Nå flyttes forvaltningen av 2,2 milliarder kroner til Storebrand.

Oslo Sporveier legger ned pensjonskassen og flytter forvaltningen av 2,2 milliarder kroner til Storebrand, ifølge DN. Selskapet vil frigjøre 485 millioner kroner i egenkapital og redusere den årlige premien med 35 millioner kroner, ifølge avisen.De rundt 1700 ansattes kollektive tjenestepensjon flyttes dermed til Storebrand etter at egen ordning ble for dyr.