Ulriksbanen og Ulriksbanen Eiendom AS blir tvangsoppløst. Ifølge DN åpnes det konkurs dersom ikke eieren skaffer ny revisor innen fire uker. Ulriksbanen og Ulriksbanen Eiendom AS blir tvangsoppløst. Ifølge DN åpnes det konkurs dersom ikke eieren skaffer ny revisor innen fire uker. Hovedeier Thorbjørn Sirseth ble for kort tid siden dømt til 30 dagers betinget fengsel og bot for brudd på regnskaps- og ligningsloven.