Norwegian fraktet i november 315.601 passasjerer mot 187.966 i november 2004, som gir en økning på 127.635 passasjerer (68 %), og 79 % vekst i passasjertrafikken (RPK), melder selskapet.I følge børsmeldingen fremgår det at:
  • Total passasjertrafikk (RPK) økte med 79 % i forhold til november 2004.Total passasjertrafikk (RPK) økte med 79 % i forhold til november 2004.
  • Total kapasitet (ASK) økte med 53 % i forhold til november 2004.Total kapasitet (ASK) økte med 53 % i forhold til november 2004.
  • Kabinfaktoren var 74 % mot 63 % i november 2004, en økning på 11 %-poeng.Kabinfaktoren var 74 % mot 63 % i november 2004, en økning på 11 %-poeng.
  • For november forventer selskapet en yield i størrelsesorden NOK 0,76.For november forventer selskapet en yield i størrelsesorden NOK 0,76.