Vant busskontrakt i Oslo

Fosen Trafikklags datterselskap har vunnet busskontrakt i Oslo. Årlig kontraktssum er over 100 millioner kroner.

Kultur

Fosen Trafikklag ASAs datterselskap Norgesbuss AS har vunnet anbudet på "Ringveisbussene" i Oslo. Det dreier seg busslinjer som utgjør til sammen 16 prosent av den samlede busstrafikken i Oslo. datterselskap Norgesbuss AS har vunnet anbudet på "Ringveisbussene" i Oslo. Det dreier seg busslinjer som utgjør til sammen 16 prosent av den samlede busstrafikken i Oslo. Med denne kontrakten har Norgesbuss vunnet mer enn halvparten av den hittil konkurranseutsatte bussvirksomheten, heter det i en børsmelding.Kontrakten har syv års varighet med opsjon på to års forlengelse. Årlig kontraktssum er i overkant av 100 millioner kroner.Rundt 70 nye busser vil bli anskaffet. Disse vil trolig bli leaset. Oppstart av kjøring for Norgesbuss på "Ringveisbussene" blir 20. august 2006.

Nyheter
Børs