200 millioner i hotell

Norgani Hotels tjente over 200 millioner kroner i 4. kvartal.

Kultur

Norgani Hotels melder om et resultat på 201,5 millioner kroner før skatt i 4. kvartal 2005. melder om et resultat på 201,5 millioner kroner før skatt i 4. kvartal 2005. Av driftsinntekter på 67,4 millioner kroner satt selskapet igjen med et driftsresultat på 227,5 millioner, hvorav oppskrivninger av eiendomsporteføljen står for 181 millioner kroner.Styret foreslår null utbytte, men opprettholder målet om 50 prosent utbyttegrad.

Nyheter
Børs