- Det å belaste utanlandske turoperatører full norsk moms for hele den tjenesten de setter sammen og tilbyr fra utlandet, det tror vi vil være svært uheldig for norsk reiseliv, sier kommunikasjonsdirektør Hilde Solheim i NHO Reiseliv til NRK.Reiselivsbedriftene setter nå foten ned. De frykter at det vil bli langt mindre attraktivt å legge ferieturen hit.- Vi frykter at turene vil bli mye dyrere, og at turoperatørene vil velge andre land når de legger opp turer utenlands, sier Solheim til NRK. Vi er redd for at vi vil få langt færre turister hit til landet, og det er i så fall stikk i strid med de nasjonale målsettingene om 1 million flere turister til Norge innen 2010.